تماس با ما

آدرس : کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی، سه راه 22 بهمن، جنب جهاد دانشگاهی ،دفتر هواپیمایی سینا گشت

تلفن : 08338245080

تلفن : 08338213986

فکس : 08338213987